ClientConsiliul Județean Galați
AdresăStr. Mihai Bravu Nr. 16, Galați, 800208
Dată proiect2022

Palatul Comisiei Europene a Dunării (CED)

Actualul sediu al Bibliotecii Județene ”V.A. Urechia”, anterior Palatul Comisiei Europene a Dunării (CED), a fost construit inițial, între 1893-1896, ca sediu administrativ pentru această primă instituţie europeană, constituită în urma Congresului de Pace de la Paris, din 1856, cu scopul de a reglementa regimul navigației pe Dunăre.

Acest edificiu reprezintă o construcție europeană deoarece decizia de construire a fost luată de reprezentanții ai opt state europene, lucrarea beneficiind de „fonduri europene” și fiind reprezentativă pentru valorile în care credea Comisia Europeană a Dunării, preluate astăzi de Uniunea Europeană. Aici își desfășurau activitatea funcționarii compartimentelor: Secretariatul General, Contabilitatea, Arhiva și biblioteca. Tot aici se desfășurau plenarele delegaților CED și se asigura cazare pentru unii dintre funcționari.

Comisia Europeană a Dunării a funcționat în acest sediu până la desființarea sa, în anul 1948. Între anii 1948–1968, clădirea a fost sediul mai multor instituții gălățene, iar din anul 1968 a fost repartizată, ca sediu, Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, instituție care funcționează aici și în prezent.

Tur virtual interactiv 3D

Integrare Google Street View

Fotografii 4K Ultrawide